Om

Svindla Kvarn

Om Svindla Kvarn

Svindla kvarn byggdes för ungefär 100 år sedan som arrendekvarn. Kvarnen ägdes av bonden på Lixhults gård men var utarrenderad till en mjölnare. Mjölnaren levde på vad bönderna i trakten betalade för att få mala här. Eftersom Svindla betjänade många gårdar byggdes den stor från början. Den hade tre hjul som var och ett drev en sten. Varje hjul och stenpar är egentligen en kvarn, så Svindla var tre kvarnar under ett tak.

Någon form av kvarn har funnits på platsen minst sedan 1490-talet. Stenar från en skvaltkvarn har påträffats längre upp i forsen.

 

Svindla kvarn är en hjulkvarn. Vattnet driver ett hjul och denna kraft överförs till kvarnstenarna. Säden matas ner i ett hål i den övre stenens mitt. Genom att den undre stenen ligger stilla mals säden sönder samtidigt som den förs ut mot kanten. För att samla upp mjölet är stenarna inbyggda i en rund träkista. I botten på den finns en öppning med en ränna som leder mjölet ner i säckarna.

 

 

Nötån dämdes upp för att det alltid skulle finnas vatten när någon behövde mala. Den kraftiga muren tvärs över åfåran är själva fördämningen. Från dammen leddes vattnet sedan ner i en ränna där det drev kvarnhjulen.

 

När kvarnen byggdes låg det ett helt litet komplex av vattenberoende anläggningar vid Nötån. Det fanns ett garveri, ett spinneri med vadmalsstamp, ett färgeri, ett väveri och en smedja. Dessa anläggningar var i verksamhet runt sekelskiftet 1900, men spinneriet revs först 1937, det hade då länge stått tomt. Grunden är ännu synlig ute i ån.

 

Runt kvarnen finns gammal hagmark med flera skyddsvärda arter, som skogsknipprot, darrgräs och svinrot. Markerna hålls öppna med hjälp av betande får. Det kan också vara intressant att berätta lite om djur och fåglar. Vissa år har vi funnit tydliga spår efter utter.

 

En stenvalvsbro går över ån ovanför platsen för spinneriet. Bron, som har två spann, är byggd med kallmur. Det innebär att man inte använt något bindemedel mellan stenarna. Valven hålls uppe av spänningen mellan stenarna och låses av en slutsten i mitten. Bron förföll efter att den nya landsvägen byggts men renoverades 1975 genom Hilding Johanssons i Lixhult försorg.

 

Den lilla kvarnstugan användes som mjölnarbostad. Den är förmodligen äldre än kvarnen och kan ha flyttats hit. Det är en enkelstuga med framkammare och separat kök - en typ av stuga som var vanlig under 1700- och 1800-talet. Stugan är privat och används för fritidsändamål.

 

Stugan var mycket kall. Spisen i lilla rummet är den ursprungliga. Det finns t.ex. inget spjäll i rökgången. Det är helt öppet ut och rummet kyls snabbt ut. Hurdan spisen var i storarummet har vi inga uppgifter om. Det vi vet, är att mjölnaren Adolf höll på att frysa ihjäl de kalla vintrarna i början på 1940-talet. Det berättas att han sov hos sina får i den lilla ladugården för att hålla värmen.

 

Svindla kvarn var känt i trakten. Man fick särskilt fint mjöl här. Trots detta stängdes kvarnen 1924, men den siste mjölnaren , Adolf Gustavsson, bodde kvar i stugan till 1945. Han drev kvarnen mellan 1910-1924.

Copyright © All Rights Reserved web#svindlakvarn.se